Та захиалсан барааны төлбөрөө 100% урьдчилан шилжүүлснээр захиалга баталгаажна. Төлбөр дутуу хийгдсэн тохиолдолд хүргэлт хийгдэх боломжгүй болохыг анхаарна уу. 80’000 төгрөгнөөс доош үнийн дүнд хүргэлтийн хөлс 5000₮ төгрөг байна. Захиалсан бүтээгдэхүүн , төлбөр төлөгдсөнөөс хойш 24-48 цагийн дотор хүргэгдэнэ. Захиалгын талаар 8008-6632 дугаараар лавлаж болно. (Ажлын цагаар буюу 09-18 цагийн хооронд залгана уу ) 😉 Баярлалаа

ХҮРГЭЛТИЙН НӨХЦӨЛ

ovaco.mn худалдааны систем нь захиалгыг баталгаажуулж, захиалгын нийт дүн, төлбөр гүйцэтгэх хэлбэр, төлбөр хүлээн авагч байгууллагын нэр, дансны дугаар зэргийг худалдан авагч талд ойлгомжтой хэлбэрээр хүргэгдэх болно. ovaco.mn худалдааны систем нь захиалгын нийт үнийн дүнг 100 хувь урьдчилан хүлээн авснаар захиалга автоматаар баталгаажна. Хэрэглэгчийн зүгээс захиалгын төлбөр нэгэнт гүйцэтгэгдсэн бол тус захиалгыг болих, буцаах, цуцлах ямар нэгэн боломжгүй болно.

ТӨЛБӨРИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хэрэглэгч ovaco.mn цахим худалдааны үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр вэб сайтаар худалдаа хийх, үйлчилгээ авах эрхтэй болно. ovaco.mn цахим худалдааны систем нь хэрэглэгчийн хийсэн захиалгын төлбөр албан ёсны дансанд тодорхой заавар, хэлбэрийн дагуу хийгдсэн тохиолдолд захиалга албан ёсоор хийгдэж баталгаажсан гэж үзнэ.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

2023 © Онлайн худалдааг хөгжүүлэгч

Нүүр
Ангилал
Хямдрал
Профайл